Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

Velkommen i Jesu navn til Gulaksv. 1, Stavanger                                                            

Planlagte møter i Evangeliehuset framover:
Bønnens time mandag kl 11.

Det blir møter hver søndag kl 19.

Talere i møtene:

23.1: Arnfinn Klemetsen

Tirsdag 25.1. Misjon for kvinner


30/1: Elin Myra


6/2: Sten Sørensen


13/2: Arve Bekkelund

Tirsdag 15. februar kl 11 Formiuddagstreff


20/2: Ole Kristian Iglebæk


27/2: Sten Sørensen


6/3: Geir Myra

 

 

Oppdatert 18.1.22.

.

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1