Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

Velkommen i Jesu navn til Gulaksv. 1 Stavanger

Andakt GEIR MYRA

Vi velger å gå en ekstra mil med myndighetene!

Møtene i Evangeliehuset er derfor avlyst frem til og med 17. januar.
Så tror vi på at situasjonen er bedre når vi kommer til de 24.
Disse talerne skulle deltatt møtene i januar:

.. ....

GEIR MYRA. ..ELIN MYRA

Neste møte blir søndag 24. januar med Geir Myra

...

STEN SØRENSEN 31. januar

 

oppdatert 1.1.21.

.

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1