Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

Velkommen i Jesu navn til Gulaksv. 1 Stavanger

Andakt GEIR MYRA

MØTENE FRAMOVER

På grunn av myndighetenes restriksjoner avlyser vi torsdagsmøtene inntil videre.
Onsdagstreffet er også innstilt. Men det er Misjon for kvinner onsdag 25.11.kl 19
Vi har møter søndager kl 19 GEIR MYRA taler i møtene.

.........

GEIR MYRA ..DAG ARNE SALTNES

Det er mulig at Dag Arne Saltnes blir med oss og synger julen inn
20. desember kl 17

oppdatert 23.11.

.

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1