Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

MÅNEDENS ANDAKT


                       

                                                NÅDEHAVET
Det var en av våre tidligere forkynnere, han er hjemme hos Herren nå, som for talte historien om gamle mor som bodde på en avsides fjellgård et sted nord på Vestlandet. Hun hadde aldri vært utenfor bygda. Hun hadde strevd med dyra og gården og hatt det sparsomt til livets opphold gjennom et langt liv.
En dag fikk hun besøk av sønnen sin. Kom her, sier han og sett deg i bilen min, så skal jeg vise deg noe du aldri har sett før.
Så kjørte de utover mot kysten, og stanset ved et flott utkikkspunkt hvor de hadde panoramautsikt over havet. Gamle mor står lenge helt stille, med gråten i halsen ser hun ut over havet, så utbryter hun: Endelig! Endelig noe det er nok av!

Slik er det med Nådens hav hos Gud. Det er alltid nok nåde der, det er ikke mulig å tømme dette havet.  Jo mer du tar ut, så er det like fullt mer enn nok nåde å hente ut. Det er utømmelig.
I Nådens hav er det rikelig av all åndelig velsignelse, det har han gitt oss i himmelen i Kristus Jesus (Ef 1,3).  I dette havet er det nok av kjærlighet til menneskene. Han som elsket oss så at han gav sin egen sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. (Joh. 3,16). Bakfra og forfra omgir du meg (Salme 139,5)

I nådens hav er det nok av miskunnhet som varer til evig tid (Salme 145) Den tar aldri slutt. Det er nok for livet her, og også i evigheten skal hans miskunnhet vare ved.
I nådehavet er det nok av omsorg til helse, til daglige gjøremål, ja, til daglig brød (Herrens bønn Luk 11,3), til vanskelige tider o.s.v.

Vi kan stå i Herrens nåde, for der har han satt oss (Apg 13,47) Vi kan hvile i hans nådige armer (Kom til side med meg og hvil dere litt (Mark. 6,3) Vi kan gå i denne nåden (i tjeneste for Herren, det er bare nåde at vi får være med Matt 28,19)

I dette havet er det beskyttelse fra djevelens og hans onde verden (Ef 6,11) I nådehavet er det styrke til å gå gjennom vanskelige perioder i livet. Ved å svømme i nådens hav, det vil si å legge våre liv i Herrens hender, vil vi oppleve at når det stormer som verst, så er han der nettopp når vi trenger det mest.

Vi kunne nevnt mange flere ting, men når alt dette er sagt, så er det bare tillegget! For den egentlige nådens store gave er Golgataverket. (Matt. 27)
Der brakte Jesus den største av alle nådens gaver: Evig liv til en fortapt synder. Og der er nok til alle.

Nåde strømmer fra korset ned,
Dyp og mektig som havets fred.
Nok for tid og for evighet,
nåde nok for meg.
(Shibboleth nr 88 Joh 1,6)

8.9.

 

Månedens andakt er ved
OLAV MAGNE BJØRNSEN
Tidligere bl. a. eldste i menigheten


Månedens sang:                                  

1.        Han søkte meg i nåde, som gikk på syndens vei. Han fant meg trett og såret og bar meg hjem til seg.
Mens engler for Guds trone sang,
og himlens harper liflig klang.                            
Rom 10, 20

KOR:  Nåde at han fant meg.
Nåde at han vant meg.
Nåde at han bar meg hjem til seg.                    
1. Kor 15, 10

2.         Han renset min vunder, Gjød olje ren og vin
i syndens sår, og hvisket: Nå er du evig min!
Hvor liflig var hans stemmes lyd.
Min trette sjel ble fylt med fred.   
Luk 10, 30 - 35

3.         Han pekte på de merker Hans hånd og side bar.
Det var min synd han sonet, Å, hvor han elsket har!
Jeg tror det, men jeg fatter ei,
Han elsker sådanne som meg.                            
Joh 19, 34

4.         Nå bor jeg for hans åsyn i dyp og stille fred,
og daglig jeg erfarer på ny hans kjærlighet.
En evighet ei synes lang
til å lovprise ham med sang. 
Sal 25, 12 - 13

5.         Og som de dager skrider og hastig iler hen,
jeg venter på de tider Han komme skal igjen
og hente hjem meg, som sin brud,
å leve evig hos min Gud.
Fil 3, 20 - 21

SHIBBOLETH NR 524

Schibboleth er DFEFs sangbok.
Den inneholder over 600 sanger og har,
som den eneste sangboka vi kjenner til,
bibelhenvisning til hvert vers.

Schibboleth kan du bruke som andaktsbok.

Sangboka kan bestilles på:
E-post: post@dfef.no
eller Mobil: 47455336

 

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1