Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

MÅNEDENS ANDAKT


                       

AV BEKKEN DRIKKER HAN PÅ VEIEN,
DERFOR LØFTER HAN HØYT SITT HODE.



Salme110.7 er verset jeg vil dele idag og som jeg kaller mitt sommervers. Når sommertiden er her, med alt hva det innebærer av div. gjøremål, ferietider osv. har jeg mang en sommer nettopp blitt minnet om dette verset fra salmene! Slik jeg alltid har forestilt meg verset her, så går alltid veien og bekken parallelt på den troesveien vi har å gå. Når Jesus er veien, ja sannheten og livet, da er alltid bekken der hvor vi daglig; ja kontinuerlig kan vi øse av frelsens kilder!

I Joh. 10.10 lover Jesus oss et overflodsliv, med strømmer av levende vann av hans indre som tror på ham. (Joh.7.38) Det innebærer at vi alltid kan ha «full tank« i vår vandring i Ånden!
I Efeserbrevet 5.18 står det en sterk oppfordring; ja faktisk i bydeform: Bli fylt av Ånden. Altså i presens (her og nå) og som skal være vedvarende og tiltagende! Da blir ikke noe inntørket åndsliv i sommerens hete, men Guds bekk er alltid full av vann, og  vi kan tale til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synge og leke for Herren i våre hjerter.

En oversettelse av Ef. 5.18 sier «drikk dypt av Ånden» så å være ydmyke og bøyelige og drikke i fulle drag er av stor viktighet. (Har du vært så tørst noen gang at du har drukket med hele deg?) Iallefall  virker det nye livet i oss at vi har en tørst etter å gi mere plass for Ånden og dens fylde!    Jeg tror at i den grad som du drikker dypt av Ånden, i den grad kan du løfte ditt hode høyt; få skue Herren og vandre med et himmelsk perspektiv.

Salme 27.6 sier at nå vil jeg oppløfte mitt hode over mine fiender rundt omkring meg (beseiret på Golgata) og jeg vil ofre jubeloffer i hans telt, jeg vil prise og love Herren. Og brudgommen i Høysangen utbryter: Kom med meg fra Libanon min brud, kom med meg fra Libanon (det himmelske) Sku ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon. Disse fjellene på over 2500 meters høyde beskriver på en betegnende måte hvor høyt vi kan løfte hode og se som Herren ser! Vi er velsigna med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus! Ef.1.3 Velsigna god sommer på veien, ved bekken. Da får du løfte høyt ditt hode!


12.6.

Sommerens andakt er ved
Torbjørn Arnesen
Forkynner tilknyttet DFEF


Månedens sangvers:                                  

Kor:  Hør, Ånden og bruden sier: Kom!
Og den, som hører sie: Kom!
De tørstige vi byder: Kom,
og drikk til liv, ja, evig liv!       
Åp 22, 17
              
Schibboleth nr. 155

Kom nå til kilden, kom nå til kilden god!
Kom og drikk av livets flod,
så får du kraft og mot!  
Sal 36, 10

Schibboleth nr. 253

Schibboleth er DFEFs sangbok.
Den inneholder over 600 sanger og har,
som den eneste sangboka vi kjenner til,
bibelhenvisning til hvert vers.

Schibboleth kan du bruke som andaktsbok.

Sangboka kan bestilles på:
E-post: post@dfef.no
eller Tlf. 409 20 205

 

 

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1