Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

MÅNEDENS ANDAKT


        

Månedens andakt i august ved Jan Veiby.
Forkynner og bibellærer tilknyttet DFEF (Betel, Horten)

                   ” HELE  VEIEN  GÅR  HAN  MED MEG”

”Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. 
For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg”  1 Mos. 28,15.

Historien om patriarken Jakob er lærerik og interessant.  Den viser oss menneskets skrøpelighet og avmakt.  Men fremfor alt Guds godhet og rike nåde.  Jakobs liv og vandring åpenbarer sannheten i Gal. 6,7-8: ”Far ikke vill!  Gud lar seg ikke spotte!  Det et menneske sår, det skal han også høste.  Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet.  Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden”.

Nå er Jakob på vei til Mesopotamia.  Etter 3-4 dagsreiser  kommer han til et sted som heter Luz (Men som Jakob gav navnet Betel v.19).  Bak ham lå farshuset og den sanne Gudsåpenbarelse.  Omkring ham var det ensomt og øde.  Inni ham var det urolig, spent og kampfylt.  Foran ham
ventet det mange prøvelser.
Men på sin ensomme vei begynner Gud å ta seg av ham på en særlig måte.  I noen grad kommer Jakob nå til å høste frukten av sin adferd overfor Esau.  Samtidig ser vi at Gud – til tross for sin tjeners svakhet og dårskap – viser sin uforskyldte nåde og store visdom i måten som han behandler ham på.  Gud fører nok sine planer gjennom til seier.  Men lar vi kjødet råde kommer vi
til å gjøre bedrøvelige erfaringer under Guds tuktende hånd.
”Vår nådige Gud bærer imidlertid over med vår skrøpelighet.  Og selv om vi må høste frukten av vår vantro og utålmodighet leder han det likevel på en slik måte at vi får et dypere innblikk i hans rike nåde og fullkomne visdom.  Dette skal ikke tjene til unnskyldning for vår vantro og utålmodighet, men derimot vise oss hvor Gud er god, og hvor rede han er til å trøste våre hjerter midt under de smertelige erfaringer våre feiltrinn har bragt med seg.  Gud er over alle ting og har den særlige
evne å kunne bringe godt ut av ondt” (C. H. Macintosh).

                                         Jakobs Gud

I denne situasjonen åpenbarer Herren seg for ham i en drøm (v.12).  Han ser en stige som er reist mellom himmel og jord.  Guds engler stiger opp og ned på den.  Det skal minne Jakob om Herrens trofasthet og nåde.  Han er ikke forlatt eller forkastet av Gud, men gjenstand for hans beskyttelse og ledelse.  Himlen er nær og Guds engler omgir ham.  Gud møter ham og gir ham de herligste løfter.  Det kommer helt uventet og ufortjent.  For Jakob hadde ikke vist seg verdig til så stor en velsignelse.  Og legg merke til at i alt det Gud sier til ham finnes det ikke antydning til bebreidelse eller formaning.  Ingen betingelser eller krav.  Bare løfter og tilsagn.  Slik er Guds frie uforskyldte nåde i Kristus Jesus.  Den peker på Herren alene.  Hans gjerning og verk.  Det han har gjort og vil gjøre for oss.

Vi skal huske på at Jakob var utvalgt til å være bærer av Gudsåpenbaringen.  ”Og da de (Esau og Jakob) ennå ikke var født, og ennå ikke hadde gjort verken godt eller ondt – for at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå fast, ikke på grunn av gjerninger, men ved ham som kaller – da ble det sagt til henne: Den eldste skal tjene den yngste.  Som skrevet står: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg” (Rom. 9,11-13).
Men Jakobs fremgangsmåte var ikke riktig.  Han hadde svært vanskelig for å vente på Guds time. 
I stedet for at Gud skulle gi ham førstefødselsretten og velsignelsen, tok han saken i sine egne hender.  Og slik er det vel for oss alle på troens vei.  Vi må lære å være stille og vente på Herren (Sal. 37,7a).

Herren gjentar sine løfter til Abraham og Isak, og overfører dem til Jakob (v.13-14).  Dessuten får han et personlig løfte om at Herren vil være med ham og la hans reise lykkes (v.15).  Løfte om Guds tilstedeværelse betyr ikke et lett og behagelig liv, fri for prøvelser og vanskeligheter.  Men det er et løfte om å bli bevart fra det onde.  Fra alt det som vil hindre ham i å nå det mål Gud hadde bestemt.

I alt dette er det også lærdommer for oss i dag.  Jakobs historie er vår historie.  Og Jakobs Gud er vår Gud.  Derfor synger vi med Fanny Crosby:

Månedens sangvers:


”Hele veien går han med meg.  Å, hva kan jeg ønske mer?
Kan jeg tvile på hans godhet når hans ledelse jeg ser?
Himmelsk fred og salig trygghet i min Jesus har min sjel.
For jeg vet hva enn meg møter: Jesus gjør dog all ting vel”

Sangen står i Schibboleth på nr. 58 og i Sangboken nr. 324.

Schibboleth er DFEFs sangbok. Den innholder over 600 sanger
og er den eneste sangbok vi kjenner til som har bibelhenvisning
til hvert vers.

Oppdatert 29.7.

 

 

 
 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1