Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

MÅNEDENS ANDAKT


                       

                                      DEN  LILLE  BIBEL

”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv”  Joh. 3,16.

Dette bibelvers blir gjerne kalt for ”den lille Bibel”.  Det rommer i et nøtteskall hele Bibelens vidunderlige budskap.  Det er Bibelens hjerte.  Det er evangeliet i miniatyr.  Det er så enkelt at et barn kan forstå det, likevel så dypt og innholdsrikt at vi aldri blir ferdige med det.
Den Herre Jesus talte disse ord første gang til Nikodemus om natten.   Og det brakte lys og frelse til hans sjel.  Siden har tusenvis av mennesker blitt frelst ved å høre og tro det samme budskap.
Joh. 3,16 handler om Gud og menneskeheten.  Om at Gud har grepet inn i historiens gang.  Til frelse for en fortapt menneskeslekt.  Det handler om Guds store kjærlighet og ubeskrivelige gave.  Om Guds vilje og plan med våre liv.

                                      Guds kjærlighet

Hva sann kjærlighet er forstår vi best når vi lærer Gud å kjenne.  Kjærlighet er ikke bare en egenskap hos Gud.  Det er hans navn, vesen og natur.  For ”Gud er kjærlighet” (1 Joh. 4,8.16).  Sann kjærlighet er mer enn fagre ord og søte følelser.  Det er konkret handling.  ”I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder” (1 Joh. 4,10).  Slik får Guds kjærlighet sin høyeste åpenbaring i Kristi komme til denne verden som vår Frelser.  Det når sitt høydepunkt i Kristi død for syndere.  ”For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.  For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig – skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø.  Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere” (Rom. 5,6-8).  I Kristi kors ser vi Guds kjærlighet som en selvhengivende, ofrende og lidende kjærlighet.  Ja, tenk at Han elsker med slik som jeg er.  ”Gud elsker oss ikke fordi vi er verdifulle.  Vi er  verdifulle fordi Gud elsker oss” (Fulton Sheen).

                                               Guds gave

Gud elsket så han gav.  Slik viste og beviste han sin kjærlighet.  Han gav det beste han hadde.  Sin enbårne Sønn.  Han gav ham som offer for våre synder.  Gud gav himmelens beste for jordens verste.  ”Han som ikke sparte sin egen  Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?” (Rom. 8,32).
Denne Guds frelsesgave er for alle, men må mottas individuelt.  ”Her er ikke forskjell på jøde og greker.  Alle har de samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham.  For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst” (Rom. 10,12-13). 

                                               Guds plan

Gud har en plan med vårt liv.  Vi ble skapt til å leve i samfunn med ham.  Men ved syndefallet falt vi fra Gud.  Kom under Guds dom og vrede.  På grunn av synden er vi fortapt.  Men  Gud vil ingen synders død.  Derfor sendte han sin Sønn til verden, for at vi skulle bli frelst ved ham.  Fortapelse er tap av Guds plan og hensikt med våre liv.  Det er å være utenfor Guds nåde og kjærlighet i evigheten.  Men den som tar imot Guds gave får del i det evige liv.  Han skal ikke fortapes, men ha evig liv.  Evig liv er ikke det samme som evig eksistens.  For det har alle mennesker.  Evig liv er å ha del i Guds eget liv.  ”Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.  Den som har Sønnen, har livet.  Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet” (1 Joh. 5,11-12).  Evig liv består både i kvalitet og i kvantitet.  Det er å kjenne Gud og  den han utsendte, Jesus Kristus. (Joh. 17,3).

                                            Guds betingelse

Vi kan bare frelses  på Guds premisser.  Men han har lagt det på et plan som gjør det mulig for alle å bli frelst.  Nemlig ved troen på Ham.  Her er det tale om en personlig tro.  Respekt og sympati er ikke nok.  Heller ikke gode tanker og ønsker.  Her er det tale om tro eller ikke tro. 
Om å motta eller forkaste evangeliet.  Men tro er ingen prestasjon.  Det er en Guds gave. 
Troen kommer til oss gjennom troens ord.  Ved å høre Ordet skapes troen i våre hjerter. 
Bibelsk tro er alltid knyttet til en person.  ”for at hver den som tror på HAM…”  Tro er tillit,
tilflukt og fortrøstning til Jesus Kristus.  Spørsmålet er ikke hva jeg tror, men på hvem jeg tror.  Tro er å ta imot.  Lik en tom hånd som mottar Guds gave.  ”Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn” (Joh. 1,12)

22.4.

Månedens andakt er ved
JAN VEIBY

Bibellærer og forkynner
tilknyttet DFEF


Månedens sangvers:                                  

Hvor stort et hav Guds kjærlighet må være. Ja, stort er dypet av hans trofasthet,
som meg igjennom tiden ville bære
og åpne øyet for min rettighet.
O nådens Gud, hos deg fins ei forandring, For hva du gir meg, uforskyldt er alt.
Deg selv å skue, det du har meg givet,
og derved du i meg får din gestalt.

Jak 1, 17               
Sc
hibboleth nr 70

Schibboleth er DFEFs sangbok.
Den inneholder over 600 sanger og har,
som den eneste sangboka vi kjenner til,
bibelhenvisning til hvert vers.

Schibboleth kan du bruke som andaktsbok.

Sangboka kan bestilles på:
E-post: post@dfef.no
eller Tlf. 409 20 205

 

 

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1