Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

MÅNEDENS ANDAKT

Tre symboler

Kjære gode venner!
Her kommer en hilsen fra meg:

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største av dem er kjærligheten.» 1 Kor 13,13.

Det er tre symboler som er sentrale i den kristne troen: Det er korset, ankeret og hjertet.

Troen, jeg trenger noe som er større enn meg selv. Troen på at Gud elsker meg og har en plan for meg er bærende i mitt liv. Jeg trenger korset, Jesu død og oppstandelse i livet mitt. Uten det hadde livet vært et strev av utallige gode gjerninger i kav for å bli god nok for Gud. Det trengs ikke. Jeg tror på korset!

Håpet er ankeret som gir trygghet for framtiden. Når livet her er slutt, har jeg et håp, et anker i himmelen som drar meg i havn.

Hjertet er kjærligheten som fyller livet med varme. Det er livets sterkeste drivkraft og motivasjon.

Korset, ankeret og hjertet er hyppig brukt som symboler på gravsteiner. Men det er i DETTE livet disse verdiene trengs mest.  

Bønn: «Takk Jesus at du er min tro, mitt håp og min kjærlighet. Du har – og gir meg alt som jeg trenger til mitt åndelig liv. Jeg legger mine bønneemner og familiemedlemmer i dine allmektige hender.
La dette bli en god dag! Amen.» 

 

 

Månedens andakt er ved

STEN SØRENSEN
Pastor i Misjonskirken. Stavanger

 

Månedens sangvers:

Jesus med frelse kom ned til vår jord,
drevet dertil av sin kjærlighet stor.
Fra himlen han verden i syndenød så.
Dette var mer enn han kunne utstå.
Jesus, Guds sønn, fødtes for meg.
Lyset og livet han førte med seg.
Han brakte oss glede, han brakte oss fred. Lykke og salighet hadde han med.                                      
Matt 1, 21 Schibboleht nr 21

Schibboleth er DFEFs sangbok,
den eneste sangbok vi kjenner til som har bibenhenvisning til hvert vers.

 

Høstsang. Av Astrid Gyland

(Mel. Hva skal jeg gi til min Frelser.)

Takk kjære Far for den dagen
som du har gitt oss i dag.
Trærne står nakne i hagen
Men rimfrost har dekket ett lag.
Sommer og høst er nå omme.
Takk for den grøde vi fikk.
Tenker på tider skal komme.
Tenker på tider som gikk.

Fuglene reiser til ”syden”
Der det er varmere land.
Noen lar du bli tilbake.
Til glede på land og på strand.
Takk at du kan dem forsørge.
Det har du sagt i ditt ord.
Du vil ha omsorg for spedbarn.
Om det blir glemt av sin mor.

Hva skal vel våren oss bringe.
Når du lar det spire og gro?
Skal vi oppleve den atter.
Og vil den bli like god?
Takk vi kan hvile i håpet.
Takk at vi hviler i deg.
Du har jo hele kontrollen.
Takk du gav livet for meg.

Astrid Gyland tilhørte vår menighet før hun flyttet til Sira.

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1