Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

MÅNEDENS ANDAKT

Bønn for syke

I Jesu tjeneste var helbredelser av syke mennesker en naturlig del. I misjonsbefalingen i avslutningen av Markus evangelium står det slik: ”Og disse mirakuløse tegnene skal følge dem som tror: De skal drive ut demoner i Mitt navn … Og når de legger hendene sine på syke mennesker skal de bli friske. Så gikk de ut og forkynte overalt. Det var helt åpenbart at Herren arbeidet sammen med dem, for overnaturlige tegn fulgte når Guds Ord ble forkynt. Amen.”  (Hverdagsbibelen)

Når sykdom rammer er det naturlig å be om forbønn. Dette er en gammel og vel prøvd vei. Og Jesus er oss alltid nær.

Vi vet at synd, sykdom og død kom inn i verden gjennom syndefallet. Vår jord ble fra Adam og Evas dager underlagt forgjengelighet.

Som mennesker opplever vi gleder og sorger, oppturer og nedturer. Livets realiteter møter oss alle, fordi vi er mennesker underlagt jordens forgjengelighet.

Jeg tror på helbredelse i Jesu navn og ber for syke der det er naturlig. Håper vi praktiserer forbønn for syke i alle menigheter. Det er inspirerende og trostyrkende når Gud griper inn med helbredelse.

Jeg har vanskelig for å forstå at Gud legger sykdom på mennesker for å oppdra dem. Det krasjer med mitt gudsbilde. Jeg syns også at sykdom som en straff fra djevelen, er vanskelig å håndtere teologisk.

For meg er sykdom er en del av denne verdens realiteter og den rammer dessverre mange. Ved jordlivets slutt dør vel alle av en aller annen form for sykdom. Men jeg har tro på bibelordet at ”ved Hans sår har vi fått legedom.”

Livet her på jord er en kort gjennomreise. Én dag skal sykdom og død være borte. Da er vi er framme og HJEMME! Hvilket håp troen på Jesus Kristus gir! Underveis ber vi for syke og hviler i Jesu fullbrakte verk.

”For vi vet at om vårt jordiske hus, dette teltet, brytes ned, har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er lagt med hender, evig i himlene.”
”For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet  og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet.”

For å sitere Aril Edvardsen: ”La oss begrave de døde med verdighet – og samtidig forkynne helbredelse i Jesu navn!”

10.11.

Månedens andakt er ved
STEN SØRENSEN
Pastor i Misjonskirken Stavanger

 

Månedens sangvers:

Blir du fristet eller prøvet,
Synes livets kamp deg hård?
Aldri skal du miste motet
når i bønn til Gud du går.
Selv om kjærest venn deg svikter,
aldri svikter deg Guds sønn.
Han alene kan deg trøste,
Tal til ham om alt i bønn!                                                           Heb 4, 15 - 16

Schibboleth nr 4

Schibboleth er DFEFs sangbok,
den eneste sangbok vi kjenner til som har bibenhenvisning til hvert vers.

Sangboka kan du bruke som andaktsbok.
den kan bestilles på mhu@dfef.no

Høstsang. Av Astrid Gyland

(Mel. Hva skal jeg gi til min Frelser.)

Takk kjære Far for den dagen
som du har gitt oss i dag.
Trærne står nakne i hagen
Men rimfrost har dekket ett lag.
Sommer og høst er nå omme.
Takk for den grøde vi fikk.
Tenker på tider skal komme.
Tenker på tider som gikk.

Fuglene reiser til ”syden”
Der det er varmere land.
Noen lar du bli tilbake.
Til glede på land og på strand.
Takk at du kan dem forsørge.
Det har du sagt i ditt ord.
Du vil ha omsorg for spedbarn.
Om det blir glemt av sin mor.

Hva skal vel våren oss bringe.
Når du lar det spire og gro?
Skal vi oppleve den atter.
Og vil den bli like god?
Takk vi kan hvile i håpet.
Takk at vi hviler i deg.
Du har jo hele kontrollen.
Takk du gav livet for meg.

Astrid Gyland tilhørte vår menighet før hun flyttet til Sira.

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1