Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

Velkommen i Jesu navn til Gulaksv. 1 Stavanger

klikk MISJON

Talere i våre møter:

UKE 20 Mikael Levin

UKE 21 og 22 Finn Arne Lauvås

UKE 25 og 26 Jan Veiby

Evangelieteltet v/Arne Gundersen Lørdag 22. juni Innsamling til bibler til Kina

5.5.

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1