Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

Den Frie Evangeliske Forsamling

Gulaksveien 1, 4017 Stavanger
Postadresse Boks 1161, Hillevåg
4095 Stavanger
Bank: 3206 07 12548
E-post:
evangeliehuset@evangeliehuset.net

Pastor/Forkynner

Eldsteråd:
Kontaktperson:

Rune Huru

 

Geir Myra

 

Telefon 51 58 45 34 Mobil: 452 26 579
ruhur@online.no

 

mobil 902 02 801

geir.myra@gmail.com


Svein Henriksen Mobil 917 65 784
sve.777hen9@gmail.com
Helge R. Lura Mobil 934 01 992
helge.reidar.lura@lyse.netAsbjørn Egeland

Mobil 472 89 778
asbjland@online.no

Formiddagstreff

Bjørg og Håkon Mæland

Telefon 51 55 81 29 Mobil 905 84 930
bjorg.maeland@me.com

Misjon for kvinner

Marie Vedøy Erga

Mobil 98 80 72 42
marie.erga@live.no

Menighetsmusikken


 

Bjørg Mæland


Telefon 51 55 81 29 Mobil 905 84 930
bjorg.maeland@me.com

Internettansvarlig

Olav Magne Bjørnsen

Telefon 51 52 45 14 Mobil 907 46 331
olavmagne@autoreklame.no

Pengegave:
Vi tror på Bibelens prinsipper for økonomi. Å gi tiende og «hellige gaver» er en velsignelse for alle troende.
For å få en mest mulig forutsigbar økonomi, ønsker vi at alle som har Evangeliehuset som sin menighet blir faste givere og signerer avtalegiro. Man kan få skattefradrag for økonomiske gaver til Evangeliehuset når det gis pr. avtalegiro, eller med KID nr.  Ta kontakt dersom du ønsker å tegne en avtale eller få et KID nr.
Gaver kan også gis til vår driftskonto 3206.07.12548.  Vi har og bankterminal i foajeen, som kan benyttes når det er åpent i Evangeliehuset.
Ønsker du å gi en gave til misjonsarbeidet i Spania, ved Eddie og Borghild Bakke og Tone Dysjaland, kan du gi en kollekt på formiddagsmøtet som avholdes første søndag i måneden.
Takk for din gave!

Rune Huru

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1