Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

     

Menighetens misjonsengasjement

Vi støtter disse misjonærene i Spania:

Tone Dysjaland
fra Jæren tjenestegjør i en internasjonal menigheten i Albir.
Menigheten som er ca 3 år har vokst sterkt i løpet av kort tid.
Sammen med Magdalena er hun engasjert i Hjerte-Ekspressen, som deler ut mat og klær etc.
til fattige mennesker.

Borghild og Eddie Bakke
driver arbeid med evangelisering og menighetsbygging. De har nå pastoransvar for virksomheten i San Pedro, i Ojen
og i Marbella. Borghild og Eddie står i et samarbeid med ”Luz del Mundo” som har base i Malaga

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HILSEN TIL EVANGELIEHUSET FEBRUAR 2020.
MINE KJÆRE VENNER OG MISJONSMEDARBEIDERE!

 

Da er tiden inne til å sette meg ned og skrive en fersk misjonshilsen til dere! Mye gledelig har skjedd siden sist!
Men før jeg nå forteller litt mer, vil jeg si hjertelig takk til hver enkelt av dere for at dere står så trofast med i
misjonstjenesten med forbønn og støtte til det stadig voksende, omfattende og utfordrende misjonarbeidet her i Spania!

Jeg skulle så gjerne vært sammen med dere for å fortelle om alle de menneskene, og menneske- skjebnene vi har møtt
siden sist.. og som vi har fått hjulpet!! Ære være Gud så har me det aller meste som trengs for å hjelpe mennesker
praktisk og timelig i en krisesituasjon, eller rett og slett bare være sammen med mennesker som er helt, helt alene i
denne verden...og det største av alt så har me Evangeliet, de gode nyhetene som gir frelse, helse, utfrielse og fremtidshåp!
Bare den siste uken, har jeg vært sammen med 4 av dei 6 personane som me hjelpe og som er helt, helt alene i denne verden.
Dei er åpne og mottakelige for Evangeliet og eg har bestemt meg for at innen kort tid, skal eg be med dei til frelse! Tenk, for
Gud er ei sjel mer verdt enn heile verden!
Vær med og be for denne “innhøstningsaksjonen”!

Eg må og fortelja at Magdalena og meg fekk oss en skikkelig gledelig overraskelse fra Altea kommune om at HjerteEkspressen
hadde blitt utvalgt sammen med 2 andre frivillige organisasjoner til å motta en premie i Europaparlamentet i Brussel, Belgia for
det effektive og flotte frivillighetsarbeidet me gjør i kommunen! Så den 2-4 februar var me der sammen med 12 andre
representanter fra Altea! I en stort parlamentarisk samling, leste representanter fra 7 europeiske land opp og leverte en
deklarasjon angående europas fremtid mht. frivillighetsarbeidet som HjerteEkspressen har vært med på å utforme!!
Et punkt som vi foreslo å legge til, er økt frivillighetsarbeid som er bygget på bibelske prinsipp og det bibelske menneskesynet!
På mandag hadde vi i “brusselgruppa” møte med ordføreren i Altea hvor vi delte fra erfaringene og opplevelsene fra turen
og hvordan vi kan jobbe enda mere sammen for å påvirke alle alders- grupper i kommunene til mer frivillighetsarbeid og
mindre egoisme! All ære til Gud!
.......................

I forsamlingen AMPC (apostolisk marked place center) går det bare bra! Arbeidet vokser og stadig nye mennesker legges til!
Vi er en utadrettet evangeliserende forsamling som også ønsker å være en positiv påvirkningsfaktor på alle områder samfunnet!
Jeg er med i lederteamet, taler av og til i møtene, har ansvar for ei cellegruppe her i La Nucia og spiller keybord i lovsangsgruppa.
Vi er en internasjonal pinseforsamling og har for tiden personer fra 11 forskjellige nasjoner! Neste lørdag skal vi ha internasjonal
kveldsmat etter møtet, hvor alle tar med seg typisk mat fra sin nasjon! Som jeg sa, så har vi store forventninger til Herren for
2020, at det må bli en innhøstningstid her i Spania, at mange mennesker må få et personlig møte med Frelseren Jesus Kristus!
Takk for at dere står sammen med oss i bønn!

Magdalena ba meg hilse masse til dere alle! Det står bare bra til med henne og familien!
Takk for at dere ber for oss at vi må ha god helse og være ved godt mot!
Hilser dere med ordene fra Matt. 9:35-38.
Ha det riktig godt og Gud velsigne dere!
Beste hilsen fra Tone.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx26.2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
STATUSRAPORT / Månedshilsen mars 2020. (Mottatt 28.mars Borghild og Eddie Bakke)
Kjære misjonsvenner. Guds velsignelse til dere alle. Håper at hver og en er ved godt mot, og vi vil si som Jesus i Luk.21.2:
Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder for deres forløsning stunder til.

Det har vært en meget spesiell måned, denne mars 2020. Vi hadde riktignok hørt om et nytt virus, tidligere, men vi tenkte vel
aldri at det skulle utvikle seg på denne måten som det vi opplever nå. Vi for vår del, er nå hjemme i Norge, for utreise ble avlyst.
Vi hadde planer om å være i Spania denne våren. Vi hadde kjøpt og betalt bilettene, men 1 dag før utreise, fikk vi høre om
karanteneristriksjonene, og ble altså i Norge.

Økonomiske problemer. Spania lever av turismen. Men nå som de fleste resturanter og hoteller stenges, uteblir inntektene for
de fleste. Mange mennesker har bare sesongarbeid, mens andre igjen har sin egen lille gesjeft. Følgene av dette som skjer, ingen
inntekt. Dette gjør at det vil bli store utfordringer, både til å betale leie på møtelokalene, og til å hjelpe mennesker med mat.
Nå er det likt for alle, «hva skal vi betale med, hva skal vi spise idag ??. « Kjære Gud, hjelp oss å hjelpe mennesker i nød.
Freddy som er pastor i menigheten i Marbella, er også uten jobb. Han driver sin egen bedrift med å innstalere varmepumper /
aircondicion. Lederen i San Pedro og Ojen, Joaquin, er også uten arbeid. I Spania er også aller møter og samlinger avlyst, som her.
Politiet kjører med høytalere rundt i gatene i byene, og oppfordrer folk til å holde seg inne. En skremmende situasjon å lytte til,
både for liten og stor. Men vi har daglig kontakt med vennene i Spania, gjennom internett, som forteller hvordan situasjonen er der.
Landet var litt tregere enn Norge med å iverksette tiltak, så pr. idag er situasjonen kritisk. Om vi ikke vet om smittede venner i
menighetene, så er det kommet nært. Tallene stiger hver dag, både med smittede, og døde. Vi vil rette en stor takk til dere alle
som støtter Spaniamisjonen.Tusen takk for all støtte og forbønn. Vi vet at der kommer en dag da Herren Jesus selv skal lønne
dere tilbake. Til og med et glass kaldt vann skal få sin lønn. Hva da med trofast hjelp igjennom årene. Kol 3,23-24 Det dere gjør,
gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker, for dere vet at dere skal få arven til lønn av Herren. Tjen den Herre
Kristus! Også positive tiltak som vennene støtter seg til. Samlinger innad i internettgrupper, hvor de deler Guds ord, og ber,
slik at de hører hverandres stemmer, uten å være fysisk tilstede. Det gjelder ledersamlinger, ungdomssamlinger, og for menigheten
generelt. Det sterkeste vi lyttet til var bønnemøte på fredag. De ropte til Gud om frelse for land og folk, om det daglige brød, og
at viruset i sannhet måtte dø ut. Det var ikke et «entimes» bønnemøte, men det varte til 01.30 på natta.

Fadderkonto: 2801 29 84 644
Misjonskonto: 2801 30 68 269
Misjonskasserer Åslaug Høyland.
Mob: 975 34 535

Må Gud velsigne den enkelte av dere. Tusen takk for at du vil være med.
Mvh Borghild og Eddie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


Tone Dysjaland

 

 
 

Boghild og Eddie Bakke

 

Menighetens misjonshistorie

Ruth og Hilmar Kjær


Misjonsinteressen var veldig sterkt i menigheten helt fra den første tiden.
Swaziland (Nå Eswatini) har i over 50 år vært hovedfeltet for menighetens misjonsarbeid.
DFEFs misjonsarbeid i Swaziland skriver seg tilbake til 1911, da Thora og Peder Evenstad fra Vigeland reiste ut, og mange misjonærer har gjennom årene tjenestegjort på feltet der.
I 1947 reiste Asbjørg Eie til Swaziland, utsendt fra vår menighet.
Hun ble syk like etter at hun kom til Swaziland, og fikk leve mindre enn et år før Herren tok henne hjem. Asbjørgs siste ord før hun døde var en bønn om at Gud måtte sende noen i hennes sted til Swaziland, og det ble Ruth og Hilmar Kjær som skulle gå inn i hennes arbeid.
Hilmar vokste opp i Stavanger, og hadde gått på møter i Ledaalsgt. 3. Han var kjent med menigheten her, da han flyttet til Danmark som 14-åring. Han kom under M. K. Kleppes forkynnelse, og var aktiv i menighetsarbeid i København. Der fant han sin Ruth, og når de leste at Asbjørg Eie var død, forteller Hilmar, var det dette som utløste deres kall til misjonstjeneste i Swaziland.
Menigheten i Ledaalsgt. 3 ble deres kontaktmenighet.
I Swaziland var det både forkynnervirksomhet og praktisk arbeid å ta fatt på. De flyttet midlertidig inn på Edwaleni misjonsstasjon, men etter en kort tid ble det Nzongomane som skulle bli deres hjem og basen for deres virksomhet.

På Nzongomane var det bare ruiner etter Evenstads misjonsstasjon. Men de tok fatt på oppbygging av boliger, skolebygg og møtelokaler. Det er ikke få bygninger Hilmar har reist, sammen med sine nasjonale medarbeidere. Den prektige kirken på Nzongomane, som rommer 500 mennesker, har sin egen forhistorie. Da det skulle legges tak på den egenartede bygningen, fikk Hilmar takkonstruksjonen i en drøm om natten. I januar 1996 ble realskolen på Nzongomane åpnet med 5 klasserom + lærerbolig. Her var det Ruth som fikk grunnrisset til utformingen i en visjon fra Herren.

Ruth drev sin lille helsestasjon hvor hun fikk lindre smertene og hjelpe mange som trengte til både medisiner og trøst. Hun drev også systue for kvinnene, hvor hun lærte dem å sy, og de produserte små souvenirer som ble solgt til inntekt for misjonen. I løpet av de over 50 årene i Swaziland har Ruth og Hilmar oppfostret over 120 barn, sørget for skolegang, videre utdannelse og gitt dem både et hjem, mat og klær. Det har etter hvert blitt til en stor “familie”, og en del av dem har nå ledende stillinger i samfunnet i Swaziland.

Ruth og Hilmar ble hedret med dronning Margrethes fortjenstmedalje for sitt virke i Swaziland.

 

Edit og Hans Reite

 

Tidligere misjonær Edith Reite tilhørte menigheten i Stavanger da hun i 1979 reiste til Japan sammen med sin mann Hans. Misjonsarbeidet deres bestod i litteraturarbeid, og de var aktive i tre menigheter i Tokyo.
De ble støttet bl. a. fra vår menighet.

O M B

 

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1