Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

     

Menighetens misjonsengasjement

Vi støtter disse misjonærene i Spania:

Tone Dysjaland
fra Jæren tjenestegjør i den internasjonale pinsemenigheten Apostolic Christian Fellowship i Albir.
Menigheten, som er en cellegruppemenighet, har vokst sterkt i løpet av kort tid, og teller nå rundt 140 medlemmer av
25 nasjonaliteter

Borghild og Eddie Bakke
driver arbeid med evangelisering og menighetsbygging. De har nå pastoransvar for virksomheten i San Pedro, i Ojen
og i Marbella. Borghild og Eddie står i et samarbeid med ”Luz del Mundo” som har base i Malaga

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HILSEN TIL EVANGELIEHUSET JUNI 2019.
MINE KJÆRE VENNER OG MISJONSMEDARBEIDERE!
Da er tiden inne til å sende dere en fersk misjonshilsen, den siste før ferien! Tiden går fryktelig fort! Jeg regner med det står bare bra til med dere alle sammen! Vi tenker ofte på dere den enkelte og husker på dere i våre bønner!
En strofe i denne fantastisk fine sangen har tonet for meg i disse dager; “Hitinntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag. Sørget så trofast for legem og sjel, inntil i dag, til i dag!” Så flott at vi kan hvile i den trygge tilliten at Han som har vært trofast inntil dagen i dag, vil også være trofast i dagene og tiden som ligger foran oss!,
Hjertelig takk til hver enkelt av dere for at dere står så trofast med i misjonstjenesten med forbønn og støtte til det stadig voksende misjonarbeidet her i Spania!
Etter noen veldig travle uker, var det deilig i dag tidlig å sitte stille og rolig ned og ha en avslappet frokost ute på terrassen! Det er meldt opptil 35 varmegrader i dag og i morgen. I hovedstaden er det meldt om 40 varmegrader i dag og i morgen! Det er fryktelig varmt, men det går bra! Heldigvis har vi airecondition både her og der.
Magdalena og jeg skal “stikke av fra varmen” fra den 4-15 juli. Far fyller 88 år og det må feires og så skal vi sannsynligvis ta en tur til Solstrand på Sommerstevnet. Vi gleder oss til å treffe mange av dere, enten det blir her eller der!
I den forholdsvis nye forsamlingen hvor jeg nå har mitt tjenestested, har flere mennesker blitt frelst de siste ukene! Disse blir tatt godt vare på i husgruppene hvor de får omsorg, veiledning og bibelundervisning.
Den 1. juni hadde vi dåp! 5 forholdsvis nyfrelste mennesker tok standpunktet om å inngå en ”god samvittighetspakt med Gud”! 1. Pet. 3.21.
Vi hadde en veldig fin stund sammen! Det var en mektig stund da disse nydøpte ble bedt for! Vi hadde sosialt samvær for å bli enda mer kjent med hverandre, noe å spise og drikke og en veldig fin lovsangsstund hvor vi fikk høre vitnesbyrd fra noen av de som skulle bli døpt!
Magdalena er nå med på den videre utformingen og organiseringen av barneabeidet i forsamlingen. Hun har et fint team av flotte barnearbeidere og de samles ofte for å be sammen og utarbeide undervisningen for å innstruere de minste på den aller beste måten! Barnegruppen kalles for “Superheltene” og de har Jesus som sitt store forbilde! Hver søndag får de høre en bibelfortelling formidlet på en levende og forståelig måte, så ber de, synger en hel del og tilslutt tegner og fargelegger de utfra fortellingen de har hørt! Takk for at dere vil være med og be for virksomheten og det videre, voksende arbeidet!
I HjerteEkspressen har det vært veldig mye å gjøre de siste ukene! En stort antall mennesker har fått hjelp til både legeme, sjel og ånd! Som jeg sier, det er mye nød bak de tilsynelatende fine turist fasadene! Både legemlig, fysisk og åndelig! Misjonsmarken er stor her i Spania!
De siste ukene har mange gitt oss forskjellige møbler, klær og kjøkkenutstyr som vi har formidlet videre til de som nesten ingenting har....Vi fikk også flere hundre liter melk av Røde Kors som vi delte ut! ”Vi kan ikke forandre hele verden, men vi kan forandre ett menneskes verden.”
Noe som gjorde dypt inntrykk på oss sist uke, var det eldre hollandske ekteparet som hadde falt på gulvet i leiligheten sin i Altea og ble liggende i 4 dager før de fikk hjelp! Magdalena ble oppringt fra ambulansepersonalet med spørsmål om å skaffe tolk. Vår trofaste tolk på 85 år dro rett til sykehuset og fikk tolket slik at legene fikk oversikt over den elendige helsetilstanden de var i. Videre har vi samarbeidet med politiet, sosialkontoret og sykehuset! Vi besøkte ekteparet på onsdag og de har heldigvis, sakte men sikkert kommet til hektene igjen. Etter planen vil ekteparet på 81 og 86 år bli utskrevet fra sykehuset over helga. De er troende, men trenger litt mer informasjon angånde den personlige frelsen. Takk for at dere vil være med å be for dem og be for oss!
Skulle hilse masse til dere fra Magdalena.
Riktig god sommer! Beste hilsen fra Tone.

(Bilder kommer)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3.7.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


SOMMERHILSEN FRA SPANIA - JUNI 2019 Kjære dere alle ammen. Vi vil idag minne om et ord som Jesus selv utalte da Han var på jord: Joh.9,4 «Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.» Så lenge det er dag, har vi anledning både du og jeg, å gjøre Hans gjerninger. Hans kjærlighet og godhet, må også være vårt «banner».
Nå er det en stund siden dere har hørt fra oss, og det skyldes at vi har vært slitne og at vi har hatt et opphold hjemme i Norge. Vi har hatt en tur til Spania nå i juni mnd, og besøkt menighetene. Vi fortsetter vår misjonstjeneste, men bare at vi har litt lengre opphold i Norge. Misjonsmøter, som vi ser på som en viktig del av vår tjeneste i Norge, vil vi komme tilbake til på ettersommeren. Rundreisen i juni, har det ikke blitt noe av , desverre.
Lørdag den 16 juni, hadde vi dåp i Marbella. En solfyllt og fin dag, der stranda var full av folk. Vi samlet oss, i skyggen under parasoller, og spillte og sang, og koste oss med mat og godsaker. Det var Juan og Carmen som bestemte seg for å gå dåpens vei, sammen med to andre ungdommer i menigheten. De har alle gått igjennom en undervisning om hva Guds ord sier om dåpen i vann. Som sagt så var der mange folk på stranda, og da vi sto der og ba sammen for kandidatene, kom der bort en ukjent dame og fortalte at hun var en frafallen, og om vi ville be også for henne, slik at hun kunne komme tilbake til Jesus. Åpent, i det offentlige rom bekjente hun Jesunavnet, og i det navnet er der kraft. Takk og lov !
Vi vil gjerne henstille til dere alle som får denne hilsenen, vær med å be for de nevnte personene her, og ikke minst for arbeiderne / tjenerne i menighetene. Markene står hvite til høst, men arbeiderne er få. De fleste av dem som stiller seg villige til å gå ut til de hvite markene, er brødre og søstre med liten og ingen økonomi. MEN selv om det er en daglig kamp, mot økonomien, så er de villige å gi av sin tid for å forkynne evangeliet til det spanske folk. Tusen takk for at du ber for oss. Gud velsigne dere alle

Misjonskonto: 2801 30 68 269
Fadderkonto: 2801 29 84 644
Hjemmeside: www.spaniamisjon.com
Mail: borghildeddie.bakke@gmail.com
Facebook: Eddie og Borghild Bakke DFEF Misjonærer
Mob: 0034 670 43 93 85 Mob. i Norge: 45 23 89 78
MVH Borghild og Eddie.

3.7. (bilder kommer).

 

 

 
 

 


Tone Dysjaland

 

 
 

Boghild og Eddie Bakke

 

Menighetens misjonshistorie

Ruth og Hilmar Kjær


Misjonsinteressen var veldig sterkt i menigheten helt fra den første tiden.
Swaziland har i over 50 år vært hovedfeltet for menighetens misjonsarbeid.
DFEFs misjonsarbeid i Swaziland skriver seg tilbake til 1911, da Thora og Peder Evenstad fra Vigeland reiste ut, og mange misjonærer har gjennom årene tjenestegjort på feltet der.
I 1947 reiste Asbjørg Eie til Swaziland, utsendt fra vår menighet.
Hun ble syk like etter at hun kom til Swaziland, og fikk leve mindre enn et år før Herren tok henne hjem. Asbjørgs siste ord før hun døde var en bønn om at Gud måtte sende noen i hennes sted til Swaziland, og det ble Ruth og Hilmar Kjær som skulle gå inn i hennes arbeid.
Hilmar vokste opp i Stavanger, og hadde gått på møter i Ledaalsgt. 3. Han var kjent med menigheten her, da han flyttet til Danmark som 14-åring. Han kom under M. K. Kleppes forkynnelse, og var aktiv i menighetsarbeid i København. Der fant han sin Ruth, og når de leste at Asbjørg Eie var død, forteller Hilmar, var det dette som utløste deres kall til misjonstjeneste i Swaziland.
Menigheten i Ledaalsgt. 3 ble deres kontaktmenighet.
I Swaziland var det både forkynnervirksomhet og praktisk arbeid å ta fatt på. De flyttet midlertidig inn på Edwaleni misjonsstasjon, men etter en kort tid ble det Nzongomane som skulle bli deres hjem og basen for deres virksomhet.

På Nzongomane var det bare ruiner etter Evenstads misjonsstasjon. Men de tok fatt på oppbygging av boliger, skolebygg og møtelokaler. Det er ikke få bygninger Hilmar har reist, sammen med sine nasjonale medarbeidere. Den prektige kirken på Nzongomane, som rommer 500 mennesker, har sin egen forhistorie. Da det skulle legges tak på den egenartede bygningen, fikk Hilmar takkonstruksjonen i en drøm om natten. I januar 1996 ble realskolen på Nzongomane åpnet med 5 klasserom + lærerbolig. Her var det Ruth som fikk grunnrisset til utformingen i en visjon fra Herren.

Ruth drev sin lille helsestasjon hvor hun fikk lindre smertene og hjelpe mange som trengte til både medisiner og trøst. Hun drev også systue for kvinnene, hvor hun lærte dem å sy, og de produserte små souvenirer som ble solgt til inntekt for misjonen. I løpet av de over 50 årene i Swaziland har Ruth og Hilmar oppfostret over 120 barn, sørget for skolegang, videre utdannelse og gitt dem både et hjem, mat og klær. Det har etter hvert blitt til en stor “familie”, og en del av dem har nå ledende stillinger i samfunnet i Swaziland.

Ruth og Hilmar ble hedret med dronning Margrethes fortjenstmedalje for sitt virke i Swaziland.

 

Edit og Hans Reite

 

Tidligere misjonær Edith Reite tilhørte menigheten i Stavanger da hun i 1979 reiste til Japan sammen med sin mann Hans. Misjonsarbeidet deres bestod i litteraturarbeid, og de var aktive i tre menigheter i Tokyo.
De ble støttet bl. a. fra vår menighet.

O M B

 

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1