Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

     

Menighetens misjonsengasjement

Vi støtter disse misjonærene i Spania:

Tone Dysjaland
fra Jæren tjenestegjør i den internasjonale pinsemenigheten Apostolic Christian Fellowship i Albir.
Menigheten, som er en cellegruppemenighet, har vokst sterkt i løpet av kort tid, og teller nå rundt 140 medlemmer av
25 nasjonaliteter

Borghild og Eddie Bakke
driver arbeid med evangelisering og menighetsbygging. De har nå pastoransvar for virksomheten i San Pedro, i Ojen
og i Marbella. Borghild og Eddie står i et samarbeid med ”Luz del Mundo” som har base i Malaga

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HILSEN TIL EVANGELIEHUSET AUGUST 2019.
MINE KJÆRE VENNER OG MISJONSMEDARBEIDERE!
Da er sommerferien over og tiden er inne til å starte opp med møtevirksomhet og andre aktiviteter igjen! Håper det står bare bra til med dere alle!
Før jeg forteller litt mer i denne ferske misjonshilsen, vil jeg si hjertelig takk til hver enkelt av dere for at dere står så trofast med i misjonstjenesten med forbønn og støtte til det stadig voksende misjonarbeidet her i Spania!


Det har vært en fryktelig varm sommer, men som jeg har sagt; heldigvis har me strøm og aircondition! I løpet av de snart 25 åra jeg har vært her, har jeg aldri opplevd en slik varme! Det har også vært fryktelig mye å gjøre både i den nye forsamlingen og i HjerteEkspressen! Litt ‘slow motion’, men varmen har ikke forhindret i arbeidet!

Den 8. august startet vi med en cellegruppe hjemme hos meg her i La Nucia! Ett av forsamlingens mål er å ha cellegrupper rundt i alle landsbyene og kommunene her i området, spesielt der hvor det ikke finnes noe evangelisk arbeid fra før! På bildet ser du Gabriel og Alexandra som er fra Uruguay, Yvonne som er fra England, Magdalena og meg. Trini fra Peru var ikke til stede på den historiske oppstartskvelden!
Vær med og be for cellegruppene rundt forbi at de må være et evangeliseringsredskap til frelse og helse for mange, og at de nyfrelste blir tatt godt vare på, og hvor de får omsorg, veiledning og bibelundervisning,

Magdalena gjør en fantastisk jobb med utformingen og organiseringen av barneabeidet i forsamlingen. Hun har et fint team med seg av flotte barnearbeidere og det er nå en fin flokk av “Superhelter” som samles hver søndag og som har Jesus som sitt store forbilde! De får høre en bibelfortelling formidlet på en levende og forståelig måte, så ber de, synger en hel del og tilslutt tegner og fargelegger de utfra fortellingen de har hørt! Takk for at dere vil være med og be for virksomheten og det videre,
voksende barnearbeidet!


I HjerteEkspressen har det vært veldig mye å gjøre nå i sommer! Et stort antall mennesker har fått hjelp til både legeme, sjel og ånd! Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært på sykehuset nå i august, enten i forbindelse med innleggelser, tolking, samtale med leger, sosialarbeidere eller sykebesøk! Hun svenske damen som blir 95 år i oktober, ble innlagt på sykehuset for hun var svært dårlig! Hun har nå kommet noenlunde til hektene igjen, og vi har samarbeidet med sosialarbeidere og sønnen i Sverige slik at hun fikk fast plass på et sykehjem på mandag! Nå er hun omringet av mennesker, har mangen å prate med, får omsorg og pleie! Som vi sier så ofte;
”Vi kan ikke forandre hele verden, men vi kan forandre ett menneskes verden.”

Husker dere det eldre holandske ekteparet som hadde falt på gulvet i leiligheten sin i Altea og ble liggende i 4 dager før de fikk hjelp? Hvor vi bidro med tolk? Vet du, nå har de kommet til hektene igjen, og jeg ser dem titt og ofte ruslende i Altea, hånd i hånd og med et stort smil som går fra øre til øre! Neste uke er det planen at Magdalena og jeg skal på kaffibesøk til dem! Takk for at dere fortsatt vil være med å be for dem og be for oss!
Magdalena ba meg hilse masse til dere alle! Det står bare bra til med henne og familien! Nå på søndag skal hun tale for første gang i møtet i den nye forsamlingen som vi nå tilhører. Takk for at dere også vil be for henne at hun får formidlet det budskapet som Herren har lagt ned i hennes hjerte, og at det blir et møte hvor mennesker blir frelst!
Hilser dere med det fine verset fra Filip. 4.6.
Ha det riktig godt og Gud velsigne dere!
Beste hilsen fra Tone.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx29.8.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


SOMMERHILSEN FRA SPANIA - JUNI 2019 Kjære dere alle ammen. Vi vil idag minne om et ord som Jesus selv utalte da Han var på jord: Joh.9,4 «Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag; natten kommer da ingen kan arbeide.» Så lenge det er dag, har vi anledning både du og jeg, å gjøre Hans gjerninger. Hans kjærlighet og godhet, må også være vårt «banner».
Nå er det en stund siden dere har hørt fra oss, og det skyldes at vi har vært slitne og at vi har hatt et opphold hjemme i Norge. Vi har hatt en tur til Spania nå i juni mnd, og besøkt menighetene. Vi fortsetter vår misjonstjeneste, men bare at vi har litt lengre opphold i Norge. Misjonsmøter, som vi ser på som en viktig del av vår tjeneste i Norge, vil vi komme tilbake til på ettersommeren. Rundreisen i juni, har det ikke blitt noe av , desverre.
Lørdag den 16 juni, hadde vi dåp i Marbella. En solfyllt og fin dag, der stranda var full av folk. Vi samlet oss, i skyggen under parasoller, og spillte og sang, og koste oss med mat og godsaker. Det var Juan og Carmen som bestemte seg for å gå dåpens vei, sammen med to andre ungdommer i menigheten. De har alle gått igjennom en undervisning om hva Guds ord sier om dåpen i vann. Som sagt så var der mange folk på stranda, og da vi sto der og ba sammen for kandidatene, kom der bort en ukjent dame og fortalte at hun var en frafallen, og om vi ville be også for henne, slik at hun kunne komme tilbake til Jesus. Åpent, i det offentlige rom bekjente hun Jesunavnet, og i det navnet er der kraft. Takk og lov !
Vi vil gjerne henstille til dere alle som får denne hilsenen, vær med å be for de nevnte personene her, og ikke minst for arbeiderne / tjenerne i menighetene. Markene står hvite til høst, men arbeiderne er få. De fleste av dem som stiller seg villige til å gå ut til de hvite markene, er brødre og søstre med liten og ingen økonomi. MEN selv om det er en daglig kamp, mot økonomien, så er de villige å gi av sin tid for å forkynne evangeliet til det spanske folk. Tusen takk for at du ber for oss. Gud velsigne dere alle

Misjonskonto: 2801 30 68 269
Fadderkonto: 2801 29 84 644
Hjemmeside: www.spaniamisjon.com
Mail: borghildeddie.bakke@gmail.com
Facebook: Eddie og Borghild Bakke DFEF Misjonærer
Mob: 0034 670 43 93 85 Mob. i Norge: 45 23 89 78
MVH Borghild og Eddie.

3.7.

 

 

 
 

 


Tone Dysjaland

 

 
 

Boghild og Eddie Bakke

 

Menighetens misjonshistorie

Ruth og Hilmar Kjær


Misjonsinteressen var veldig sterkt i menigheten helt fra den første tiden.
Swaziland har i over 50 år vært hovedfeltet for menighetens misjonsarbeid.
DFEFs misjonsarbeid i Swaziland skriver seg tilbake til 1911, da Thora og Peder Evenstad fra Vigeland reiste ut, og mange misjonærer har gjennom årene tjenestegjort på feltet der.
I 1947 reiste Asbjørg Eie til Swaziland, utsendt fra vår menighet.
Hun ble syk like etter at hun kom til Swaziland, og fikk leve mindre enn et år før Herren tok henne hjem. Asbjørgs siste ord før hun døde var en bønn om at Gud måtte sende noen i hennes sted til Swaziland, og det ble Ruth og Hilmar Kjær som skulle gå inn i hennes arbeid.
Hilmar vokste opp i Stavanger, og hadde gått på møter i Ledaalsgt. 3. Han var kjent med menigheten her, da han flyttet til Danmark som 14-åring. Han kom under M. K. Kleppes forkynnelse, og var aktiv i menighetsarbeid i København. Der fant han sin Ruth, og når de leste at Asbjørg Eie var død, forteller Hilmar, var det dette som utløste deres kall til misjonstjeneste i Swaziland.
Menigheten i Ledaalsgt. 3 ble deres kontaktmenighet.
I Swaziland var det både forkynnervirksomhet og praktisk arbeid å ta fatt på. De flyttet midlertidig inn på Edwaleni misjonsstasjon, men etter en kort tid ble det Nzongomane som skulle bli deres hjem og basen for deres virksomhet.

På Nzongomane var det bare ruiner etter Evenstads misjonsstasjon. Men de tok fatt på oppbygging av boliger, skolebygg og møtelokaler. Det er ikke få bygninger Hilmar har reist, sammen med sine nasjonale medarbeidere. Den prektige kirken på Nzongomane, som rommer 500 mennesker, har sin egen forhistorie. Da det skulle legges tak på den egenartede bygningen, fikk Hilmar takkonstruksjonen i en drøm om natten. I januar 1996 ble realskolen på Nzongomane åpnet med 5 klasserom + lærerbolig. Her var det Ruth som fikk grunnrisset til utformingen i en visjon fra Herren.

Ruth drev sin lille helsestasjon hvor hun fikk lindre smertene og hjelpe mange som trengte til både medisiner og trøst. Hun drev også systue for kvinnene, hvor hun lærte dem å sy, og de produserte små souvenirer som ble solgt til inntekt for misjonen. I løpet av de over 50 årene i Swaziland har Ruth og Hilmar oppfostret over 120 barn, sørget for skolegang, videre utdannelse og gitt dem både et hjem, mat og klær. Det har etter hvert blitt til en stor “familie”, og en del av dem har nå ledende stillinger i samfunnet i Swaziland.

Ruth og Hilmar ble hedret med dronning Margrethes fortjenstmedalje for sitt virke i Swaziland.

 

Edit og Hans Reite

 

Tidligere misjonær Edith Reite tilhørte menigheten i Stavanger da hun i 1979 reiste til Japan sammen med sin mann Hans. Misjonsarbeidet deres bestod i litteraturarbeid, og de var aktive i tre menigheter i Tokyo.
De ble støttet bl. a. fra vår menighet.

O M B

 

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1