Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

     

Menighetens misjonsengasjement

Vi støtter disse misjonærene i Spania:

Tone Dysjaland
fra Jæren tjenestegjør i en internasjonal menigheten i Albir
(Apostolisk Marked Place center).
Menigheten som er ca 3-4 år har vokst sterkt i løpet av kort tid.
Sammen med Magdalena er hun engasjert i Hjerte-Ekspressen, som deler ut mat og klær etc.
til fattige mennesker.

Borghild og Eddie Bakke
driver arbeid med evangelisering og menighetsbygging. De har nå pastoransvar for virksomheten i San Pedro, i Ojen
og i Marbella. Borghild og Eddie står i et samarbeid med ”Luz del Mundo” som har base i Malaga

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MÅNEDSHILSEN FOR OKTOBER – 2020

Kjære, kjære misjonsvenner. Hebr 13,7-8 Kom i hu deres veiledere, som har talt Guds ord til dere!
Gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro! Jesus Kristus er igår og idag den samme,
ja til evig tid.

Vi vil benytte denne anledning til å innformere alle våre forbedere og givere, at vår kjære
bror og venn Arne Gundersen døde fredfullt 24 okt., dypt elsket, og dypt savnet. For oss personlig så har
han betydd utrolig mye. Han og Egil kom med Evangelieteltet til Sira i 1984, der ble det vekkelse, og vi
ble med da. Det fikk stor betydning for oss, og hele familien vår.

Arne hadde et stort hjerte, med omsorg for misjonen.s store sak, for mennesker i nød.. også for
enkeltmennesket. Det var India, Bibler til China, Romania og Spania. Etter at Egil gikk bort, tok Arne
med seg sin kjære Berit, på alle turene til Spania. Det var spesielt oktober mnd. som han avsatte til det.
Senest i vår syslet vi med tanken på et nytt besøk nå i oktober, men Herren ville det annerledes. Utallige
er alle de turene vi hadde med bil rundt om i Andalucia, sørfylket i Spania. Vi besøkte flere byer,
menigheter, og private hjem. Han talte Guds ord reint og klart, underviste i ydmykhet og kjærlighet som
vår søster Jenny skrev i sin takkehilsen til ham. Mennesker har blitt frelst og tatt imot Jesus på disse turene.
Som på møtene i Norge, gikk Arne ned i forsamlingen, og innviterte mennesker til å bekjenne troen på
Jesus og bli frelst Han har betydd så veldig mye for vennene i Spania, og han har satt spor etter seg der
han har vært. Vi lyser fred over Arne Gundersen sitt minne.

Sender med noen bilder fra besøk vi har hatt. Vi takker så hjerteligst for all forbønn og midler som dere
trofast er med om. Må Gud velsigne den enkelte av dere.

Misjonskonto : 2801 30 68 269, Fadderkonto : 2801 29 84 644
Misjonskasserer Åslaug Høyland. Mob :975 34 535
Mail : borghildeddie.bakke@gmail.com Facebook: Eddie og Borghild Bakke DFEF Misjonærer
Mob: 45238978

MVH Borghild og Eddie.

NB: Ikke tilgang til bildene idag. Kommer senere.
hilsen ansv. for nettsiden.

 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx11.5.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

14.9.

 

 

 
 

 


Tone Dysjaland

 

 
 

Boghild og Eddie Bakke

 

Menighetens misjonshistorie

Ruth og Hilmar Kjær


Misjonsinteressen var veldig sterkt i menigheten helt fra den første tiden.
Swaziland (Nå Eswatini) har i over 50 år vært hovedfeltet for menighetens misjonsarbeid.
DFEFs misjonsarbeid i Swaziland skriver seg tilbake til 1911, da Thora og Peder Evenstad fra Vigeland reiste ut, og mange misjonærer har gjennom årene tjenestegjort på feltet der.
I 1947 reiste Asbjørg Eie til Swaziland, utsendt fra vår menighet.
Hun ble syk like etter at hun kom til Swaziland, og fikk leve mindre enn et år før Herren tok henne hjem. Asbjørgs siste ord før hun døde var en bønn om at Gud måtte sende noen i hennes sted til Swaziland, og det ble Ruth og Hilmar Kjær som skulle gå inn i hennes arbeid.
Hilmar vokste opp i Stavanger, og hadde gått på møter i Ledaalsgt. 3. Han var kjent med menigheten her, da han flyttet til Danmark som 14-åring. Han kom under M. K. Kleppes forkynnelse, og var aktiv i menighetsarbeid i København. Der fant han sin Ruth, og når de leste at Asbjørg Eie var død, forteller Hilmar, var det dette som utløste deres kall til misjonstjeneste i Swaziland.
Menigheten i Ledaalsgt. 3 ble deres kontaktmenighet.
I Swaziland var det både forkynnervirksomhet og praktisk arbeid å ta fatt på. De flyttet midlertidig inn på Edwaleni misjonsstasjon, men etter en kort tid ble det Nzongomane som skulle bli deres hjem og basen for deres virksomhet.

På Nzongomane var det bare ruiner etter Evenstads misjonsstasjon. Men de tok fatt på oppbygging av boliger, skolebygg og møtelokaler. Det er ikke få bygninger Hilmar har reist, sammen med sine nasjonale medarbeidere. Den prektige kirken på Nzongomane, som rommer 500 mennesker, har sin egen forhistorie. Da det skulle legges tak på den egenartede bygningen, fikk Hilmar takkonstruksjonen i en drøm om natten. I januar 1996 ble realskolen på Nzongomane åpnet med 5 klasserom + lærerbolig. Her var det Ruth som fikk grunnrisset til utformingen i en visjon fra Herren.

Ruth drev sin lille helsestasjon hvor hun fikk lindre smertene og hjelpe mange som trengte til både medisiner og trøst. Hun drev også systue for kvinnene, hvor hun lærte dem å sy, og de produserte små souvenirer som ble solgt til inntekt for misjonen. I løpet av de over 50 årene i Swaziland har Ruth og Hilmar oppfostret over 120 barn, sørget for skolegang, videre utdannelse og gitt dem både et hjem, mat og klær. Det har etter hvert blitt til en stor “familie”, og en del av dem har nå ledende stillinger i samfunnet i Swaziland.

Ruth og Hilmar ble hedret med dronning Margrethes fortjenstmedalje for sitt virke i Swaziland.

 

Edit og Hans Reite

 

Tidligere misjonær Edith Reite tilhørte menigheten i Stavanger da hun i 1979 reiste til Japan sammen med sin mann Hans. Misjonsarbeidet deres bestod i litteraturarbeid, og de var aktive i tre menigheter i Tokyo.
De ble støttet bl. a. fra vår menighet.

O M B

 

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1