Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

Velkommen til høstens møter:

Torsdag 9. september kl 19 Evangeliesenteret

Søndag 12. september kl 18,30 Bønn kl 19 Sten Sørensen

Mandag 13. september kl 11 Bønnens time

Torsdag 16. september kl 19 Evangeliesenteret

Søndag 19. september kl 18,30 Bønn kl 19 Geir Myra

Tirsdag 21. september kl 11 Formiddagstreff
Olaug og Berner Solås deltar (Misjonærer Argentina)

Misjon for kvinner tirsdag 28. september - 26. oktober og 30. november kl 19

Oppdatert 7.9.


 

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1