Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

Vel møtt til våre møter i 2020

UKE 5 DAG FRODE VAAGSNES
Mandag 27. januar kl 11 Bønnens time
Onsdag 29. januar kl 19 Misjon for kvinner
Torsdag 30. februar kl 19 Bibelkveld
Søndag 2. februar kl 11 fellesmøte Kl 18,30 Bønn Kl 19 Kveldsmøte

UKE 6 RUNE EDVARDSEN /STEN SØRENSEN
Mandag 3. februar  kl 11 Bønnens time
Onsdag 5. og Torsdag 6. februar Kl 19 RUNE EDVARDSEN

Søndag  9. februar Kl 18,30 Bønn  kl 19 Kveldsmøte STEN SØRENSEN

UKE 7 MARIA LURA
Mandag 10. februar kl 11 Bønnens time
Torsdag 13. februar kl 19 Brødsbrytelse
Søndag 16. februar kl 18,30 Bønn kl 19 Kveldsmøte

UKE 8 ARNE GUNDERSEN M/ TEAM
Mandag 17. februar  kl 11 Bønnens time
Onsdag 19. februar kl 11 Formiddagstreff Arvid Bjerga deltar
Fredag og lørdag 21.og 22. møter kl 19
Søndag 23. februar kl 18,30  Bønn kl 19 Kveldsmøte

UKE 9 VIDAR BRAUTASET
Mandag 24. februar kl 11 Bønnens time   
Onsdag 26. februar kl 19 Misjon for kvinner
Torsdag 27. og lørdag 29. februar møter kl 19
Søndag 1. mars kl 11 Fellesmøte med brødsbrytelse. Vidar taler.
Kl 18,30 Bønn kl 19 Kveldsmøte

UKE 10 og 11 MARIA LURA

UKE 12 og 13 VIGGO WILHELMSEN

UKE 14, 15 og 16 ANNE-BERIT OG TORBJØRN ARNESEN

 

23.1.

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1