Evangeliehuset STAVANGER

Linker:

HVEM ER VI
HVA STÅR VI FOR

DFEF

GAVER

MØTENE FRAMOVER


På grunn av myndighetenes restriksjoner avlyser vi torsdagsmøtene inntil videre.
Onsdagstreffet er også innstilt. Misjon for kvinner onsdag 25.11.kl 19
Vi har møter søndager kl 19 GEIR MYRA taler i møtene.

Det er mulig at Dag Arne Saltnes blir med oss og synger julen inn
20. desember kl 17

 

Oppdatert 23.11.

 

 

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Rom 8.1